وب سایت تخصصی روانشناسی

توضیح کوتاه درباره سایت

12 نکته موثر برای سخنرانی کردن

چک ‌لیست موثر برای سخنرانی کردن همراه با نکات و عناصر عملی برای نوشتن یک سخنرانی درمورد موضوعات مختلف

 

 

وقتی شروع به استفاده از این چک ‌لیست کردید، از انجام آن لذت خواهید برد: نوشتن سخنرانی و ایراد کردن آن درمورد موضوعی که هم مورد علاقه خودتان باشد و هم شنونده‌هایتان.

        شنونده ‌ها

·        شنونده‌هایتان چه کسانی هستند؟

·        آیا درمورد نیازها و سابقه آنها تحقیق کرده‌اید؟

·        شنونده‌هایتان دوست دارند چه بشنوند؟

·        آنها از شما چه انتظاری دارند؟

·        آیا با موضوع سخنرانی آشنایی دارند؟

        مراسم

·        چه مدت زمان وقت دارید، آیا محدودیتی وجود دارد؟

·        سخنرانی چه زمانی قرار است انجام شود؟

·        مراسم کجا برگزار می‌شود؟

·        آیا ایده سخنرانی برای آن مراسم کافی است؟

        موضوع سخنرانی

·        آیا موضوع واضح و مشخص و متمرکز است و توجه‌ها را جلب می‌کند؟

·        ایده اصلی سخنرانیتان چیست؟

·        رابطه شما با آن موضوع چگونه است؟

 

        ایده کلی

·        یک سخنرانی موثر آغاز، بدنه و پایانی ساختاربندی شده دارد. آیا موقع نوشتن سخنرانی از این طرح و نمونه کلی استفاده کردید؟

الف.      مقدمه

ب.        بدنه

-         موضوع اصلی اول

o        موضوع فرعی اول

o        موضوع فرعی دوم

o        موضوع فرعی سوم

-         موضوع اصلی دوم

o        موضوع فرعی اول

o        موضوع فرعی دوم

o        موضوع فرعی سوم

-         موضوع اصلی سوم

o        موضوع فرعی اول

o        موضوع فرعی دوم

o        موضوع فرعی سوم

ج.         نتیجه‌گیری

        مقدمه سخنرانی

·        آیا با یک عبارت، سوال، لطیفه یا حتی کمک تصویری توجه بیننده‌ها و شنونده‌ها را به خود جلب کرده است؟

·        آیا اشاره‌ای به آن مراسم، روز و رویداد داشته است؟

·        آیا نیازها، باورها و نگرانی‌های آنها را مدنظر قرار داده بودید؟

·        آیا به نکات اصلی مورد بحث اشاره کردید؟

        بدنه سخنرانی

·        سه موضوع اصلی یا جنبه‌های مختلف یک رویکرد لحاظ شده‌اند؟

·        آیا این مضوعات به درستی و کفایت تحلیل شدند؟ مثلاً با بحث‌های منطقی، مثال آوردن‌ها، داستان‌هایی درمورد تحربیات شخصی، آمار یا گفته‌های بزرگان.

        نتیجه‌گیری سخنرانی

·        آیا همه موضوعات مورد بحث به شکل یک خلاصه جمع شدند؟

·        آیا روی چیزی که باید به خاطر سپره می‌شد تاکید شد؟

·        دعوت به عمل داشت؟

چند نکته دیگر برای سخنرانی

1.       در طول سخنرانی بارها به ایده اصلی خود رجوع کنید.

2.       از لغات فعال و محاوره ای زیادی استفاده کنید تا شنونده‌هایتان به خوبی موضوع سخنرانی را درک کنند. باید بتوانید با زبان خود آنها حرف بزنید.

3.       ارتباط چشمی را فراموش نکنید.

4.       درصورت امکان اجازه بدهید آنها نیز مشارکت فعال داشته باشند.

5.       متن سخنرانی را برای متناسب شدن با آن موقعیت و مراسم و شنونده‌هایتان بازنویسی کنید.

6.       یک متن سخنرانی خوب بنویسید و از نوشتن آن لذت ببرید. همیشه این را به یاد داشته باشید: یک سخنرانی زنده و مجاب ‌کننده، همیشه تاثیرگذار خواهد بود.

لایک : 4
کد امنیتی رفرش